Gaming Innovation Group skyller minskade intäkter på den nya svenska spellagen

Gaming Innovation Group, även kända som GiG, rapporterade nyligen att deras intäkter från 2019 års första kvartal har minskat jämfört med förra året. De hävdar att huvudskälet till detta är den nya svenska spellagen som började gälla från och med 1 januari 2019. Denna har enligt GiG varit starkt bidragande till att deras intäkter under årets första kvartal minskat från €37.3 miljoner året innan till €32.4 miljoner i år. I svenska kronor handlar detta om en minskning från ungefär 401 miljoner kr till 348 miljoner kr.

Självklart går det dock inte att skylla hela denna minskning på den nya svenska spellagen. Närmare bestämt är det minskade kundintäkter från €25.4 miljoner året innan till €20.2 motsvarande period i år som Gaming Innovation Group hävdar beror på den nya lagen. De är trots detta inte särskilt pessimistiska utan verkar övertygade om att marknaden kommer att stabilisera sig och kundintäkterna öka under årets andra kvartal.

En del av minskningen går också att förklara med att intäkterna från deras affärspartners minskade med €15.3 miljoner till €14.2 miljoner. Skälet till denna minskning beror enligt GiG på de strängare regler som den nya svenska lagen fört med sig och som haft en direkt påverkan på deras klienter i Sverige. Även när det gäller detta verkar de dock positiva och tror att faktum att fler svenska klienter fått svensk spellicens under årets första kvartal kommer innebära en förbättring under det pågående kvartalet.

GiG lyckades också minska sina förluster genom att skära ner på kostnaderna inom en mängd olika områden. Marknadsföringskostnaderna minskade t.ex. från €11.9 miljoner året innan till €8.6 miljoner under nuvarande års första kvartal. Detta kom som ett resultat av minskade marknadsaktiviteter i Sverige samt en diversifiering av marknadsföringskanaler.

Vill du testa att spela casino online kan du göra det hos 888 Casino!

De minskade intäkterna kom inte heller som någon större överraskning för GiG. De hade närmare bestämt räknat med det. Enligt deras VD Robin Reed var de snarare relativt nöjda med resultaten från årets första kvartal. Vidare hävdar han att detta är första gången som de varit med om en omreglering i en av deras kärnmarknader samt att effekten av förändringarna i Sverige väntas minska mer och mer i takt med att året fortgår. Eller som han själv säger: “Vi tror att Sverige kommer att stabiliseras under året och ser fram emot att vara med och konkurrera om marknadsandelarna.” “Reglerade marknader är viktiga för att säkerställa långsiktig hållbarhet för verksamheten och förutom Sverige kommer vi att lansera Spanien under det tredje kvartalet 2019 och börja marknadsföra där det fjärde kvartalet.”

Trots att årets första kvartal har varit tufft för GiG verkar de alltså inte allt för oroade utan tror att saker och ting kommer lösa sig i slutändan. Självklart kan förändringar som de den nya svenska spellagen resulterat i försvåra omständigheterna till en början. Det är därför som tidigare nämnt inte särskilt förvånande att GiG:s intäkter minskat under detta kvartal. Vi håller dock tummarna för att de får rätt i slutändan och att marknaden stabiliserar sig så som de tror!